Psykoterapi

ASPU AB erbjuder:

• PSYKOTERAPI, individuellt och för par

Långtid- eller korttidsterapi

Du behöver inte må dåligt för att gå i psykoterapi utan det finns alltid möjlighet till personlig utveckling och ökad självreflektion. Några områden som svårigheter uppstår för många i är:
– i nära relationer
– hur en på ett bra sätt sätter gränser
– att ha kontakt med och kunna uttrycka känslor och vad en behöver

Psykodynamisk terapi kan vara till hjälp vid flera andra olika problem och lägen i livet och metoden anpassas utifrån dina behov, önskemål, hur dina problem ser ut och vad du vill förändra. Genom psykodynamisk och fasspecifik psykoterapi erbjuds du att tillsammans med psykoterapeuten försöka förstå hur symptom kan hänga samman med livssituationen nu eller tidigare i livet och på så sätt få fler perspektiv och därmed bättre kunna hantera svårigheter.

Ytterligare metoder som används:
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR som är en av de evidensprövade metoderna vid psykotraumabehandling och används för bilateral stimulering ofta genom att patienten har sin blick fäst på terapeutens fingrar som rör sig från ena sidan hjärnan till andra.

Neurofeedbackträning NFT sätter fokus på att öka hjärnans förmåga till självreglering. NFT har använts bl.a. för att öka uppmärksamheten vid ADHD, att minska de stressande symptomen vid posttraumatiska skador, bättre stresshantering och ökad prestationsförmåga.

Klinisk hypnos som är en stabiliserande/lugnade metod vid olika tillstånd och passar bra vid traumabehandling. Klinisk hypnos öppnar möjlighet för läkning på en djup nivå då förmågan höjs att uppmärksamma känslor, kroppssensationer, bilder och symboler.