Psykoterapi

ASPU AB erbjuder:

• PSYKOTERAPI, individuellt och för par

Psykodynamisk terapi kan vara till hjälp vid flera olika problem och lägen i livet. Som när vi vill förstå mer av oss själv och våra relationer till andra. Psykodynamisk terapi används även med fördel vid upplevelser av våld och trauma såsom i hemmet, på arbetsplatsen eller i skolan. Trauman som ofta inneburit ett mångårigt lidande.

________________________________________________________
Mer info om psykodynamisk terapi:
Psykologiguiden
Samrådsforum

________________________________________________________

Comments are closed.

Logga in