Utbildning, handledning & konsultation

Anneli NWT 170905. Foto: Lisa Olaison

Utbildaren

Anneli är en välkänd och välrenommerad utbildare och föreläsare och fick ta emot Brottsoffermyndighetens årliga utmärkelse 2004 ”…för sitt ambitiösa och engagerade pionjärarbete för att uppmärksamma, stödja och sprida kunskap om hbt-personers som utsatts för brott”.

Anneli har utbildat och föreläst sedan 1998 för: Polisen, Länsstyrelserna, Socialtjänsten, skolväsendet, frivilligorganisationer som Kvinno- och tjejjourer, Brottsofferjourerna med flera. Hon har stor vana vid att hantera grupper från fem personer till hundratals. Anneli utbildar och förläser obehindrat på engelska och har genomfört utbildningar i Norge, Danmark, Belgien,Tyskland, Kosovo, Vietnam och Colombia.

IMG_2830Förutom att komma till er kan Anneli också erbjuda utbildningar för upp till 10 personer i egna lokalen. ASPU AB erbjuder exklusiva gedigna och behovsdesignade utbildningar.

Exempel på teman:
– Trauman och psykologiska konsekvenser.
– Suicid och arbetet kring detta.
– Hatbrott och våld i nära relationer.
– Psykosocial hälsa och ohälsa i HBTQ-populationen.

Handledaren och konsulten

Anneli handleder både individuellt och grupper som arbetar med våld och trauma samt psykisk ohälsa. Anneli har även lång erfarenhet av att vara projektledare, moderator, paneldebattsdeltagare och kursledare. Hennes vana att skriva remissyttrande, projektansökningar, ta fram utbildningar och utbildningsmaterial, bli intervjuad av media och bli anlitad som sakkunnig är erfarenhet som såväl nya som redan pågående projekt kan ha nytta av.

Comments are closed.

Logga in