Psykoterapi

ASPU AB finns nu i Lund samt online.

• PSYKOTERAPI, individuellt och för par

Långtid- eller korttidsterapi

Du behöver inte må dåligt för att gå i psykoterapi utan det finns alltid möjlighet till personlig utveckling och ökad självreflektion. Några områden som svårigheter uppstår för många i är:
– i nära relationer
– hur en på ett bra sätt sätter gränser
– att ha kontakt med och kunna uttrycka känslor och vad en behöver

Psykodynamisk terapi kan vara till hjälp vid flera andra olika problem och lägen i livet och metoden anpassas utifrån dina behov, önskemål, hur dina problem ser ut och vad du vill förändra. Genom psykodynamisk erbjuds du att tillsammans med psykoterapeuten försöka förstå hur symptom kan hänga samman med livssituationen nu eller tidigare i livet och på så sätt få fler perspektiv och därmed bättre kunna hantera svårigheter.

Ytterligare metoder som används:
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR som är en av de evidensprövade metoderna vid psykotraumabehandling och används för bilateral stimulering ofta genom att patienten har sin blick fäst på terapeutens fingrar som rör sig från ena sidan hjärnan till andra.

Klinisk hypnos som är en stabiliserande/lugnade metod vid olika tillstånd och passar bra vid traumabehandling. Klinisk hypnos öppnar möjlighet för läkning på en djup nivå då förmågan höjs att uppmärksamma känslor, kroppssensationer, bilder och symboler.

Några av Annelis specialområden är:
– Trauma
– Suicid
– Våld i nära relationer, både den som utsätts och den som utsätter
– Hatrelaterade trauman
– Minoritetsstress
– Psykosocial hälsa och ohälsa i HBTQI+populationen.