Utbildning, handledning & konsultation

Anneli Foto: Lisa Olaison

Utbildaren

Anneli är en välkänd och välrenommerad utbildare och föreläsare och har utbildat och föreläst sedan 1998 för: Polisen, Länsstyrelserna, Socialtjänsten, hälsa-och sjukvården, universitet/högskolor, övriga skolväsendet, frivilligorganisationer som Kvinno- och tjejjourer, Brottsofferjourerna med flera. Hon har stor vana vid att hantera grupper från fem personer till hundratals. Anneli utbildar och förläser obehindrat på engelska och har genomfört utbildningar i Norge, Danmark, Belgien,Tyskland, Kosovo, Vietnam och Colombia.

Exempel på teman:
– Psykotraumatologi; psykologiska trauman och dess konsekvenser.
– Suicid och arbetet kring detta.
– Våld i nära relationer,både gällandes våldsutsatta som våldsutövare
– Hatrelaterade trauman
– Minoritetsstress
– Psykosocial hälsa och ohälsa i HBTQI+populationen.

Handledaren och konsulten

Anneli handleder både individuellt och grupper som arbetar med våld och trauma samt psykisk hälsa/ohälsa.